προαγνισμός


προαγνισμός
ο, ΝΜ [προαγνίζω]
η ενέργεια και το αποτέλεσμα τού προαγνίζω, εξαγνισμός που γίνεται πριν από την τέλεση τών μυστηρίων.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.